EPIKoda

Allpool on RSS voona jooksvalt EPIKoja viimased uudised ja pressiteated.
Varasemad sissekanded EPIKoja kodulehel epikoda.ee.

Eesti Puuetega Inimeste Koja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

 1. Arvamus soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste seaduse eelnõule
  Avaldatud 19.06.2024
 2. Arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõule (päeva- ja nädalahoid)
  Avaldatud 14.06.2024
 3. Pöördumine seoses rehabilitatsiooniteenuste reformiga
  Avaldatud 11.06.2024
 4. XXVIII Puuetega inimeste kultuurifestival 1.juunil Tartus
  Avaldatud 31.05.2024
 5. Kas riik on jätnud erivajadusega inimesi üksi? Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) vastuskaja Riigikontrolli aruannetele riigi ja kohalike omavalitsuste tegevustest erivajadustega inimeste toetamisel.
  Avaldatud 30.05.2024
 6. 13-15.juuni East European and Mediterranean Cerebral Palsy and Developmental Medicine 10. kongress
  Avaldatud 29.05.2024
 7. EPIKoja lühiküsitluse kokkuvõte: Erivajadustega laste õppetöö korraldus haridustöötajate streigi ajal
  Avaldatud 24.05.2024
 8. Kutse osalema 1. juunil Eesti puuetega inimeste 28. kultuurifestivalil
  Avaldatud 23.05.2024
 9. Seaduseelnõu annab rohkematele inimestele kaitse diskrimineerimise eest ning hoogustab soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste saavutamist
  Avaldatud 23.05.2024
 10. Ilmus Riigikontrolli audit "Omavalitsuste tegevus erivajadustega inimeste toetamisel"
  Avaldatud 22.05.2024
 11. Hübriidkonverents „Väärtuspõhine tervishoid 2030” toimub 23. mail Tallinnas
  Avaldatud 22.05.2024
 12. Anna oma hääl Euroopa Parlamendi valimisnädal 3. juunist 9. juunini 2024
  Avaldatud 22.05.2024
 13. Pöördumine lapsevanemate jagatud hooldusõiguse korral puudega lapse sotsiaaltoetuste maksmise teemal
  Avaldatud 16.05.2024
 14. Kommunikatsioonijuhend ligipääsetavuse tagamiseks valimistel
  Avaldatud 14.05.2024
 15. Arvamus töötuskindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusele
  Avaldatud 14.05.2024
Skip to content