EPIKoda

Allpool on RSS voona jooksvalt EPIKoja viimased uudised ja pressiteated.
Varasemad sissekanded EPIKoja kodulehel epikoda.ee.

Eesti Puuetega Inimeste Koja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

 1. Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu, Eesti Pimedate Liidu, Eesti Psüühikahäiretega Inimeste ja Lähedaste Huvikaitse Liidu ja Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu ühispöördumine Riigikogu poole seoses mootorsõidukimaksu menetlemisega
  Avaldatud 12.07.2024
 2. Uus omastehoolduse infopunkt pakub nõu ja abi
  Avaldatud 03.07.2024
 3. Toimuvad merepäevad 11.-14.juulil Tallinnas
  Avaldatud 03.07.2024
 4. Arvamus soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste seaduse eelnõule
  Avaldatud 19.06.2024
 5. Arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõule (päeva- ja nädalahoid)
  Avaldatud 14.06.2024
 6. Pöördumine seoses rehabilitatsiooniteenuste reformiga
  Avaldatud 11.06.2024
 7. XXVIII Puuetega inimeste kultuurifestival 1.juunil Tartus
  Avaldatud 31.05.2024
 8. Kas riik on jätnud erivajadusega inimesi üksi? Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) vastuskaja Riigikontrolli aruannetele riigi ja kohalike omavalitsuste tegevustest erivajadustega inimeste toetamisel.
  Avaldatud 30.05.2024
 9. 13-15.juuni East European and Mediterranean Cerebral Palsy and Developmental Medicine 10. kongress
  Avaldatud 29.05.2024
 10. EPIKoja lühiküsitluse kokkuvõte: Erivajadustega laste õppetöö korraldus haridustöötajate streigi ajal
  Avaldatud 24.05.2024
 11. Kutse osalema 1. juunil Eesti puuetega inimeste 28. kultuurifestivalil
  Avaldatud 23.05.2024
 12. Seaduseelnõu annab rohkematele inimestele kaitse diskrimineerimise eest ning hoogustab soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste saavutamist
  Avaldatud 23.05.2024
 13. Ilmus Riigikontrolli audit "Omavalitsuste tegevus erivajadustega inimeste toetamisel"
  Avaldatud 22.05.2024
 14. Hübriidkonverents „Väärtuspõhine tervishoid 2030” toimub 23. mail Tallinnas
  Avaldatud 22.05.2024
 15. Anna oma hääl Euroopa Parlamendi valimisnädal 3. juunist 9. juunini 2024
  Avaldatud 22.05.2024
Skip to content